Jubileumsresan Toulon i 16-21 Maj

det börjar bli dags för var och en och fundera om man skall med eller ej.

I kalendern finns mer info med datum och upplägg för resan.

Räkna med att den kommer att kosta runt sju tusen. Detta är dock kostnaden innan vi tar jubileumsfonden i anspråk.

Fonden beräknas uppgå till över 70.000 kronor. Alla har ju olika delar i fonden, men även de som blivit medlemmar i år kommer att ha pengar att disponera. Åker vi 20 personer handlar det om 3500 i genomsnitt per skalle.

Planera för att ANMÄLAN kommer ske slutet av januari. Då kommer du få anmäla dig genom att betala en anmälningsavgift på ca 1500 kronor.
Vi återkommer när det är dags för mer info eller dags för anmälan.
Publicerad: 20 december 2011