Ledningen 2020/2021


Styrelse

Tomas Broström, Ordförande
Mats Vahlberg, Sekreterare
Peter Andersson, Kassör
Niclas Mörk, Ledamot
Kenneth Lindberg, Ledamot

Nicklas Alin, Suppleant
Thomas Fornvik, Suppleant

Övrigt

Coach: Bros
Förrådschef: Besse, Backis
WEB: Bros, Valle