Ledningen 2020/2021


Styrelse

Tomas Broström, Ordförande
Mats Vahlberg, Sekreterare
Peter Andersson, Kassör
Kenneth Åhs, Ledamot
Kenneth Lindberg, Ledamot

Nicklas Alin, Suppleant
Niclas Mörk, Suppleant

Övrigt

Coach: Bros
Förrådschef: Kenneth Åhs
WEB: Bros, Valle